بایگانی‌ ماهانه: خرداد ۱۳۹۳

نامزدی، تعهد ازدواج نیست

نامزدی، تعهد ازدواج نیست

سیمین ریاضتی (وکیل پایه یک دادگستری) اگر چه نامزد شدن به معناي اين است كه دختر و پسر نامزد شده قرار است در آينده همسريكديگر شوند و به دست كردن حلقه نامزدي و برگزاري...

عشق همه‌ی زندگی است

عشق همه‌ی زندگی است

حوریه اسماعیل زاده وقتي قرار شد براي اين شماره مجله با او گفتگو كنم براي هماهنگي وقت مصاحبه با مدير برنامه‌اش «آنیوس دانه‌كار» تماس گرفتم آنیوس را نمي‌شناختم و برخي از تجربيات قبلي و...

سدی به نام بچه‌ی بزرگتر

سدی به نام بچه‌ی بزرگتر

هنوز هم در بسياري از خانواده‌ها اين اعتقاد وجود دارد كه حق تقدم در بسياري از مسايل و موارد با فرزند بزرگ‌تر است. البته چنين اعتقادي تا آن جا كه شائبه تبعيض و فرق...