• افراد آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 9
  • بازدید دیروز : 70
  • بازدید این هفته : 741
  • بازدید این ماه : 3015
  • بازدید کل : 547468
  • ورودی موتورهای جستجو : 2144
  • تعداد کل مطالب : 1505


عنوان محصول اول

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول دوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول سوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول پنجم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول
مهریه را جدی بگیرید!
بازديد : iconدسته: خانه بخت شماره 30

رویای عشق پشت میله‌های پشیمانی

هنوز هم در بسياري از مراسم خواستگاري و بله برون هستند عمه خانمها و خالهخانمهايي كه سعي دارند با تكرار اين عبارت واهي كه «مهريه را كي داده كي گرفته» به خيال خودشان زنده گي دو جوان را به يكديگر جوش بدهند و آنها را به خانه بخت بفرستند اما خود آنها هم ميدانند كه اين حرفها تعارف است و مهريه هم چيزي نيست كه بشود با تعارف از زير بار پرداخت آن شانه خالي كرد و از همان فرداي روز عقد اگر عروس خانم مهريهاش را بخواهد، داماد چارهاي جز پرداخت آن ندارد و از نظر قانون هم طلب مهريه حق زن است و هيچ ربطي به علاقه زن به ادامه زنده گي مشترك و يا خداي نكرده عدم تمايلش به ادامه آن ندارد و بنابراين داماد موظف است كه به محض مطالبه زن، مهريه او را بپردازد و اگر نداشت يا نتوانست … ؟؟!!

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مسئولان ستاد ديه؛ به طور متوسط در هر ماه بيش از ۱۹۰ نفر مرد به دليل ناتواني در پرداخت مهريه راهي زندان ميشوند هر چند كه بعضي از فقها و حقوقدانها معتقداند زنداني كردن مرد به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه غيرشرعي و غير قانوني است اما قوانين موجود ميگويد اگر مردي قادر به پرداخت مهريه نباشد در صورت شكايت و پافشاري زن، زنداني خواهد شد و به همين دليل در همين لحظهاي كه شما مشغول خواندن اين مطلب هستيد بيش از ۳ هزار و سيصد نفر مرد به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به سر ميبرند و البته هيچ خبري هم از عمه خانمها و خاله خانمهايي كه ميگفتند مهريه را كي داده كي گرفته نيست.

بلاي احساسات

متأسفانه بعضي از مردها به هنگام ازدواج بيشتر از آن كه از عقلشان تبعيت كنند تابع احساسات ميشوند و موافقت با مهريههاي سنگيني را كه از طرف خانواده دختر پيشنهاد ميشود به حساب ابراز علاقهشان نسبت به دختر مورد نظر ميگذارند و با اين ژست رمانتيك كه «پول در مقابل تو هيچ ارزشي ندارد» چشمشان را به روی واقعیت ها می بندند، البته اگر اين آقايان به قول معروف حسابشان پر باشد حرفي نيست و مختارند كه هر چه دوست دارند براي دختر مورد علاقهشان خرج كنند و به جاي هزار سكه يك ميليون سكه! «مهر» كنند. اما بخشيدن از كيسه خالي و به حساب نسيه و به اين اميد كه مهريه را كي داده كي گرفته گاهي نتيجهاش، آب خنك خوردن در پشت ميلههاست!

بسياري از خانوادهها معتقدند مهريه سنگينی دختر است. البته اين اعتقاد فقط يك بهانه است. چون سنگيني و ارزش يك دختر را نميتوان با اعداد و ارقام ريالي و تعداد سكههايي كه مهرش ميكنند سنجيد.

از طرف ديگر اصرار اين خانوادهها بر بالا بودن ميزان مهريه در واقع نشانه بياعتمادي پنهان آنها نسبت به دوام زندگي مشترك دخترشان با مردي است كه ميخواهد او را به همسري بگيرد و به همين دليل مبلغ بالاي مهريه را تضميني براي دوام زندگي زناشويي دخترشان ميدانند و اينجاست كه مرد بايد از خودش بپرسد اين خانواده يا به من اعتماد ندارند و يا به دخترشان و در هر دو صورت سرگرفتن ازدواجي كه بر پايه بياعتمادي باشد درست نيست و يا دست كم بايد با احتياط بيشتري شرايط آن را پذيرفت. بعضي از خانوادهها هم در توجيه مبالغ بالاي مهريههاي پيشنهادي ميگويند؛ اگر خداي نكرده فردا دخترمان را طلاق داد، آينده دخترمان از نظر مالي به خطر نيفتد. در واقع نگاه كردن به مسئله مهريه از همه اين زوايا موضوع ازدواج را كه بايد با هدف پيوند عاطفي بين دو نفر انجام شود به يك معامله تبديل ميكند. در این میان نقش بیماری خطرناکی به اسم چشم و هم چشمی را هم نباید فراموش کرد البته بعضيها هم از همان ابتدا قصدشان فقط گرفتن مهريه است و اگر به ملاقات اين سه هزار و سيصد و چند نفري كه فعلاً در زندان هستند برويد حتما چندتايي از آنها به شما خواهند گفت كه فريب خوردهاند و تازه متوجه شدهاند كه قصد طرف فقط گرفتن مهريه بوده است.

مهريه جدا از وجه شرعي و اين كه هديهاي از طرف شوهر به زن است و از اين وجه بسيار هم ارزشمند است از نظر مالي نيز براي بعضي خانوادهها پشتوانهاي براي دختر و تضميني براي دوام زندگي مشترك به حساب ميآيد كه در اين مورد البته عقايد متفاوتي وجود دارد كه همه آنها لزوماً تاييد كننده نقش مهريه نيست اما به هر حال از هر وجهي كه به مهريه نگاه کنید تعيين مقدار مهريه بايد منطقي باشد و مردان جواني كه قصد ازدواج دارند بايد به اين موضوع توجه كنند كه پذيرش مبلغ مهريه در واقع پذيرش يك بدهي قانوني است و بنابراين نبايد به قصههايي مثل مهريه را كي داده كي گرفته و يا احساسات تندي كه ممكن است مانع از درست فكر كردن آنها بشود توجه كنند و از طرف ديگر عمه خانمها و خاله خانمها و مخصوصاً دختر خانمها هم بايد به طور جدي به اين موضوع فكر كنند كه مهريه نميتواند تضميني براي تداوم زندگي زناشويي باشد و حتی تاكيد بر اهميت آن، چشم آنها را نسبت به واقعيتهاي ديگري كه براي ازدواج بايد به آنها توجه كنند ميبندد. و كم نيستند تعداد زناني كه در راهروهاي مجتمع قضايي براي گرفتن حكم طلاق ميدوند و مرتب تكرار ميكنند مهرم حلال جانم آزاد، بنابراين اگر ميخواهيد ازدواج موفقي داشته باشيد به جاي فكر كردن به مهريههاي چند هزار سكهاي به اين فكر كنيد كه همسر شما چه قدر مرد يا زن زندگي است و براي فهميدن اين حقيقت كمي فتيله احساسات را پايين بكشيد و از عقل و منطق و تجربه بزرگترها و مشاوران استفاده كنيد.


iconبراي دانلود اينجا كليك كنيد


icon ثبت نظر

Copyright © 2015 _ Design by : MrJEY