بایگانی‌ روزانه: خرداد ۳, ۱۳۹۷

دلایل افزایش زندگی تجردی در کشور

دلایل افزایش زندگی تجردی در کشور

تغییرات سبک زندگی در سال‌های اخیر با پیامدهای گوناگونی از جمله شکاف بین نسلی و فردگرایی، انزوای اجتماعی و رشد چشمگیر زندگی در خانه‌های مجردی را به همراه داشته است. به گزارش ایسنا، در سال‌های...