بایگانی‌ روزانه: خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

طاهره ایبد:نویسنده چطور به «آزار جنسی» بپردازد؟!

طاهره ایبد:نویسنده چطور به «آزار جنسی» بپردازد؟!

طاهره ایبد با انتقاد از محدودیت‌های فرهنگی و تابوهایی که وجود دارد، می‌گوید: با محدودیت‌هایی که در جامعه وجود دارد چگونه می‌توان از نویسنده انتظار داشت آزادانه به مسائلی مثل آزار جنسی بپردازد؟! محدودیت‌ها...