بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۷

اگر به این ۷دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید

اگر به این ۷دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید

بعضی از ازدواج ها با انگیزه های مختلفی که شاید بتوان گفت غلط و خودخواهانه بوده، شکل گرفته است. انگیزه هایی که بعد از مدتی می توانند تغییر کنند و دختر و پسری را به این نتیجه برسانند که ازدواج، اشتباه ترین تصمیم زندگی شان بوده است.

۷ باور غلطی که درباره ازدواج داریم!!

۷ باور غلطی که درباره ازدواج داریم!!

باورهای نادرست زیادی در بین بعضی افراد در آستانه ازدواج وجود دارد که میتواند مشکل ساز باشد‎ باورهای نادرست زیادی در بین بعضی دختر و پسرهای در آستانه ازدواج وجود دارد که می تواند...