بایگانی‌ روزانه: بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

ترفندهایی برای کنترل احساسات منفی

بسیاری از افراد احساسات منفیشان را درون خود می‌ریزند و با آن رو به رو نمی‌شوند؛ در حالی که تکنیک‌هایی برای مقابله و پذیرش این گونه احساسات وجود دارد. در این متن، به چند...