• افراد آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 20
  • بازدید دیروز : 45
  • بازدید این هفته : 921
  • بازدید این ماه : 4345
  • بازدید کل : 512178
  • ورودی موتورهای جستجو : 1887
  • تعداد کل مطالب : 1183


عنوان محصول اول

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول دوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول سوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول پنجم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول
خوان دوم از هفت خوان بیمه زنان خانه‌دار
بازديد : iconدسته: خانه بخت شماره 15

در گفت‌وگو با محمد اشرفی دبیر هیات عالی تأمین اجتماعی

چندي پيش هادي مقدسي عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت تصويب و اجرايي نشدن طرح بيمه زنان خانهدار به اختلاف نظرهايي برميگردد كه بين سازمان تأمين اجتماعي و سازمان رفاه به وجود آمده است

كمي بعد تر، فريد براتي مدير كل سابق دفتر امور زنان بهزيستي گفت كه سازمان تأمين اجتماعي در برابر بيمه زنان خانهدار و سرپرست خانوار مقاومت ميكند. و به اين ترتيب داستان بيمه زنان خانهدار در گير و دار يك بازي هفت ساله مثل توپ فوتبال از سويي به سوي ديگر شوت ميشود.

موضوع بيمه زنان خانهدار سال ۱۳۸۱ و با در نظر گرفتن رديف خاصي از قانون بودجه براي بيمه زنان خانهدار شروع شد و اجراي آن طبق قانون بر عهده بهزيستي قرار گرفت. آن زمان به محض اعلام اين خبر بسياري از دختراني كه شاغل نبودند اين اميد را پيدا كردند كه در صورت ازدواج ميتوانند تأميني هر چند ناچيز براي زندگي آينده خود داشته باشند و قطعاً شرايط زناني كه وارد زندگي خانوادهگي شده بودند نيز به همين ترتيب بود. اما با بازتر شدن مواد اين قانون مشخص شد كه شرايط اين بيمه كمي غير معقول است چرا كه فقط تعداد محدودي از زنان مشمول آن ميشدند و زناني تحت پوشش اين بيمه قرار ميگرفتند كه شاغل، دانش آموز و يا دانشجو نباشند و سنشان كمتر از ۲۲ و بيشتر از ۶۰ سال نباشد. در حالي كه طبق آيين نامه اصلي بيمه زنان از كار افتاده و بيمار نيز جز افراد مشمول در نظر گرفته شده بودند، زناني كه اگر داراي اين شرايط هم بودند بايد حتماً زير ۶۰ سال سن ميداشتند و همين مسئله يك تناقض بزرگ را آشكار كرد و موضوع در محاق تعويق ماند و ماند تا سرانجام در آذرماه گذشته رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعلام كرد كه: «طي مصوبه هيأت مديره سازمان، زنان خانهدار را در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار داديم و تمامي زناني كه زير ۴۵ سال سن دارند و سابقه پرداخت حق بيمه هم ندارند مشمول اين بيمه ميشوند.» در آن زمان قرار بود اين بيمه با نرخهاي ۱۲ – ۱۴ و ۱۸ درصد بر اساس حداقل حقوق از زنان خانهدار دريافت شود كه هر كدام از اين نرخها به دوران خاصي مثل بازنشستگي، از كار افتادگي و يا فوت بعد از بازنشستگي اختصاص مييافت و همان زمان اين سوال مطرح شد كه آيا حدود ۱۰ ميليون نفر زن خانهدار ميتوانند از همسرانشان پولي دريافت كنند كه ماهيانه ۶۲ هزار تومان بابت بيمه بپردازند و اين در حالي است كه در طرح بيمه زنان خانهدار حق بيمه براي هر زن خانهدار ماهيانه پنج هزار تومان تعيين شده بود.

و حالا علاوه بر همه اين حرف و حديثها براتي مدير كل سابق دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي ميگويد اجرايي نشدن اين قانون با همان حق بيمه ۵ هزار توماني به علت مقاومت سازمان تأمين اجتماعي در برابر اجراي اين طرح است.

براي يافتن پاسخ اين پرسش ها به سراغ محمد اشرفي دبير هیئت عالي تأمين اجتماعي رفتيم و دلايل تأخير در اجراي اين طرح را از او پرسيديم.

او گفت: آقاي براتي در اظهار نظر خودشان چند گروه از بانوان را يك جا نام بردند از جمله زنان خانهدار – زنان نان آور و زنان سرپرست خانوار و من هم زنان خود سرپرست را به ليست ايشان اضافه ميكنم و براي همه اين گروهها سازمان تأمين اجتماعي در قانون پيش بيني كرده و در ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي همه مزد بيگران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول بيمه دانسته شدهاند و صراحتاً ذكر شده كه براي بيمه شدن هيچ يك از صاحبان حرف و مشاغل آزاد منعي وجود ندارد .

اما موضوع بر سر بيمه خاص زنان با حق بيمه ۵ درصد است. و نه بخش مربوط به صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

بله آن بيمه خاصي كه بخش عمدهاي از حق بيمه را دولت ميپردازد و رقم اندكي به گردن مشمولين بيمه كه خانمهاي خانهدار هستند ميافتد در قالب يك طرح جدي مطرح شد براي اين كار بايد دولت، مجلس و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با هم هماهنگ بشوند تا طرح اجرايي بشود.

و اين هماهنگي انجام نشده؟

چرا شوراي عالي تأمين اجتماعي حتي آييننامه بيمه زنان خانهدار را نيز آماده كرده ولي بايد اين آييننامه به مجلس برود و در دولت تصويب شود كه چون جلسات شوراي عالي مدتي است تشكيل نشده اين كار به تعويق افتاده و اگر روند تشكيل مرتب اين شوراها از سر گرفته شود اين آيين نامه كه آماده هم هست به سرعت به دولت تقديم خواهد شد و ساير مراحل آن هم قطعاً و سريعا انجام ميشود و اصلاً قضيه به اين صورت نيست كه تأمين اجتماعي سدي در برابر تصويب اين آييننامه باشد فقط يك تأخير ناخواسته باعث شده كه آييننامه با تأخير به دولت برود…

و به اين ترتيب انتظار هفت ساله زنان خانهدار براي تصويب طرحي كه در ابتدا سر و صداي تبليغاتي بسيار هم در پي داشت ادامه دارد و حالا هم تشكيل نشدن جلسات شوراي عالي تأمين اجتماعي است كه كار را به تأخير انداخته است.


iconبراي دانلود اينجا كليك كنيد


icon ثبت نظر

Copyright © 2015 _ Design by : MrJEY