• افراد آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 5
  • بازدید دیروز : 22
  • بازدید این هفته : 262
  • بازدید این ماه : 1720
  • بازدید کل : 501941
  • ورودی موتورهای جستجو : 1827
  • تعداد کل مطالب : 1141


عنوان محصول اول

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول دوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول سوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول پنجم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول
ازدواج موفق بر پايه عشق و آگاهی
بازديد : iconدسته: خانه بخت شماره 40

شايد عشق براي ازدواج لازم باشد و حتما هم هست اما بيترديد «كافي» نيست و چه بسيار است ازدواجهاي شكستخورده كه با عشقهاي آتشين و آسماني!! شروع شده. خيلي زود به بن بست نفرت رسيده. به يك مثال ساده فكر كنيد: همه ما براي پختن يك غذاي مناسب به يك اجاق گاز يا دست كم اجاق هيزمي يا هر وسيله ديگري كه بتواند حرارت مورد نياز را براي پخت غذا به ما بدهد احتياج داريم اما فقط وجود يك منبع توليد حرارت براي غذا پختن كافي نيست. بايد مواد غذايي مورد نياز و تجربه و دانشي تركيب كردن اين مواد با يكديگر را داشته باشيم وگرنه هرگز نميتوانيم غذا بپزيم و حتي اگر موارد مورد نياز هم براي سر هم كردن و غذا پختن در اختيارمان باشد بيترديد بدون آگاهي از روش آشپزي، غذايي كه تهيه ميكنيم، چيز به درد خوري از آب در نخواهد آمد. بنابراين براي ساختن يك زندگي مشترك كه حتماً بسيار پر اهميتتر از آشپزي است به خيلي چيزهاي ديگر به جز عشق احتياج داريم و مهمترين آنها آگاهي و شناخت است و تنها در اين صورت است كه ازدواجي پايدار و خانوادهاي سالم خواهيم داشت و طبعا جامعهاي سالم تر..

چرا كه دوام و بقای جامعه بر بنیان خانواده شکل میگیرد و بیتردید خانواده سالم و تشکیل شده بر اساس ضوابط و قواعد پذیرفته شده در هر فرهنگ و آیينی، جامعهای سالم را خواهد ساخت و هم از این روست که ازدواج و تشکیل خانواده بر پایه عقل و منطق و توام با عشق در هر دين و آيين و فرهنگ اصيلي مورد تاکید قرار گرفته است و تجربه نشان داده است که بیتوجهی به اصول اخلاقي و در ازدواج دوام و بقای خانواده را با تهدید روبرو میکند.

مهمترین اصلي که باید مورد توجه نسل جوان و در آستانه ازدواج قرار گیرد، توجه به شخصيت، منش و روش زندگي طرف مقابل است. جواني كه به هيچ اصل و قاعدهاي پايبند نيست و اعتقادي به آموزههاي ديني و انساني و آن چه حلال و حرام خوانده ميشود و ميتوان به انساني و غير انساني تعبيرش كرد ندارد چه دختر باشد چه پسر بيترديد نميتواند به هيچ اصل ديگري پايبندي داشته باشد، حتي عشق اما اصل مهم ديگر براي شروع يك زندگي مشترك و تشكيل خانواده دوری کردن از تجملگرایی و ریخت و پاشهای بیدلیل است، ریخت و پاشهایی که متاسفانه از نظر بعضیها ضروري تلقي ميشود بي كه فكر كند چنين ريخت و پاشهايي چه نقشي در زندگي آنها خواهد داشت و بايد باور كنيم آن كه زندگياش را بر پايه خودنمايي و چشم و هم چشمي بنا ميكند در زمان ديگري با تبر چشم و هم چشمي ديگري آن را ويران خواهد ساخت.


iconبراي دانلود اينجا كليك كنيد


icon ثبت نظر

Copyright © 2015 _ Design by : MrJEY