• افراد آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 5
  • بازدید دیروز : 22
  • بازدید این هفته : 262
  • بازدید این ماه : 1720
  • بازدید کل : 501941
  • ورودی موتورهای جستجو : 1827
  • تعداد کل مطالب : 1141


عنوان محصول اول

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول دوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول سوم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول چهارم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول

عنوان محصول پنجم

توضیح محصول
توضیح محصول
توضیح محصول
اهمیت ازدواج در اسلام
بازديد : iconدسته: خانه بخت شماره 40

حضرت آیه الله عظمی مظاهری

يکی از مکتبهايی که برای انسان سازندگی فوقالعاده دارد، محيط خانه است. در محيط خانه زن و مرد میتوانند بسياری از فضايل انسانی را کسب کنند و رذايل اخلاقی فراوانی را از خود بزدايند. اگر بگوييم محيط خانه مانند جبهه، مکتب انسانسازی است، مبالغه نکردهايم.

شرع مقدس اسلام به ازدواج عنايت و تأکيد فوقالعادهاي دارد. به طوري که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله وسلم) ميفرمايند:

«ما بُني بِناءً في الإسلام أحبّ إلي الله عزّوجلّ من التّزويج»

«هيچ چيزي نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نيست».

و از حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) رسيده است:

«تَزوّجوا، فَانّ التّزويج سُنّه رسول الله(صلي الله عليه و آله وسلم)، فانّهُ کان يقول: من کان يُحبّ أن يتّبع

ُنّتي، فانّ من سُنّتي التّزويج»

«ازدواج کنيد، که همانا ازدواج کردن سنت رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) است که همواره ميفرمودند: هر کسي که دوست

دارد از سنت من تبعيت کند، همانا «ازدواج کردن» از سنت من است.»

اسلام به پسر و دختر امر ميکند که هر چه زودتر ازدواج کنند و آنقدر به اين مهم تأکيد دارد که رسول گرامي (صلي الله عليه و آله وسلم) ازدواج نکردن را اعراض از سنت خويش، يعني خروج از اسلام، ميداند و خانهاي را که در آن «ازدواج» صورت پذيرد بهترين خانه ميداند.

فقر مانع ازدواج نشود

اسلام با تأکيد فراوان به پدر و مادر و اجتماع نيز، امر ميکند که دختران و پسرانتان را تزويج کنيد.

«و اَنکحوا الأيامي منکُم والصّالحين من عبادکُم و إمائکُم إن يکونوا فقراء يُغنهمُ الله من فضله والله واسعٌ عليمٌ»

«زنان بيشوهر و مردان بيزن و کنيزان و بندگان شايستهي خود را به ازدواج يکديگر درآوريد تا ميان مؤمنان، مرد بيزن و زن بيشوهر باقي نماند و از فقر مترسيد که اگر زن و مردي فقير هستند، خداوند به لطف خود آنان را بينياز خواهد فرمود. خداوند به حال بندگان آگاه است و رحمتش وسيع و لايتناهي است.»

يعني نبايد فقر سدّ راه ازدواج شود که اين وسوسهي شيطاني است. چون از اين وعدهي شيطاني بترسيم، در واقع به خداوند بخشنده سوءظن داريم و سوءظن به خدا حرام است.

پروردگار عالم وعده داده است که گره از کار کساني که فقيرند و ازدواج ميکنند بگشايد. خداوند از لطف خود آنان را بينياز خواهد فرمود.

مباهات پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) به ازدواج

ازدواج و حفظ نسل مسلمانان مورد فخر و مباهات رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) است چنانکه فرمود:

«تَناکحوا و تَناسلوا فانّي اُباهي بِکُم يوم القيامه و لو بالسّقط»

«ازدواج کنيد و تشکيل خانواده بدهيد و توليد نسل نماييد، که من در روز قيامت به شما مباهات ميکنم، حتي به طفل کوچکي که سقط شده باشد.»

رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودهاند: «من که پيغمبر شما هستم ازدواج ميکنم، غذاي لذيذ ميخورم، در ميان اجتماع هستم و با مردم تماس دارم. هر کس از سنت (شيوه) من روي گرداند از من نيست. »

از اين رو اسلام براي تسهيل در امر ازدواج موانع و سدّ اين مهم را از سر راه برداشته است.

از نظر اسلام هر چه مهريه و جهيزيه کمتر باشد مطلوبتر و بهتر است. اصولاً از روش پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله وسلم) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) و مسلمانهاي صدر اسلام به روشني به دست ميآيد که مانعي در راه ازدواج کردن نيست، چون آنها همهي موانع را برداشتهاند.

اسلام مسايل خرافي را دور انداخته و رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودهاند: «خرافات زيرپاي اسلام از ميان رفته است.» ازدواج رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) و به خانه شوهر رفتن دخترش حضرت فاطمهي زهرا (سلام الله عليها)، نشاندهندهي اين امر است که اسلام با خرافات و جاهليت مبارزه کرده است.

ازدواج مولی اميرالمؤمنين (ع)

علي (عليه السلام)، در خدمت رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) آمدند و پس از گفتگوهاي بسيار به حضرت عرض کردند: «يا رسول الله، تو در دنيا و آخرت براي من ذخيره و پناهگاه هستي و… يا رسول الله من دوست دارم با اين همه رعايتي که نسبت به من فرمودهاي همسر و خانوادهاي داشته باشم که بدان انس بگيرم، يا رسول الله من نزد شما آمدهام و تقاضا دارم دخترت فاطمه را به عقد من درآوري.»

«امّ سلمه» ميگويد: ديدم رخسار مبارک پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) از شدت خوشحالي درخشيد. سپس، به صورت مبارک اميرالمؤمنين (عليه السلام) تبسمي کردند و فرمودند:

«يا اباالحسن، آيا تو چيزي داري که من فاطمه را به عقد تو درآورم؟» علي، (عليه السلام) گفتند: «پدر و مادرم بفدايت، اوضاع زندگي من بر شما مخفي نيست، من تنها يک شمشير و يک زره و يک شتر دارم که با آن آب ميکشم و غير از اينها چيزي ندارم.»

پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «يا علي، تو از شمشيرت مستغني نيستي، زيرا ميخواهي در راه خدا با آن جهاد کني و با دشمنان خدا بجنگي و شتر خود را براي آب دادن درخت خرما و آب آوردن و بار سفر را به پشت آن بستن لازم داري، من فاطمه را در برابر زرهات به تزويج تو درميآورم.»

جهاز بانوی بزرگ اسلام

جهيزيهي حضرت فاطمهي زهرا (سلام الله عليها) هم عبارت بود از: يک پيراهن به مبلغ هفت درهم، يک نقاب به ارزش چهار درهم، يک قطيفهي مشکي خيبري، يک تخت که وسط آن را با ليف خرما بافته بودند دو عدد تشک چهار متکّا از پوست طايف، يک پردهي پشمي، يک حصير حجري، يک آسياب دستي، يک باديه مسي، يک ظرف آب خوري که از پوست بود، يک کاسهي چوبي براي شير، يک مشک آب، يک آفتابه قيراندود، يک سبوي سبز و کوزههاي سفالي.

هنگامي که حضرت زهرا (سلام الله عليها) را به خانهي علي (عليه السلام) ميبردند در راه به محتاجي برخورد کردند، که از حضرت زهرا (سلام الله عليها) طلبي کرد.

حضرت پيراهن عروسي خود را به فقير دادند و پيراهن کهنهي خود را پوشيدند و با پيراهن کهنه به خانهي شوهر رفتند.

صبح روز بعد که پيامبر به منزل آنها تشريف آوردند مشاهده کردند که پيراهن عروسي بر تن دختر عزيزشان نيست.

وقتي از علت آن پرسيدند حضرت فاطمه (سلام الله عليها) فرمودند: ديشب پيراهن عروسي خود را به فقيري دادم.

رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) بهقدري خوشحال شدند که فرمودند:

«پدر و مادرم فداي اين دختر باد»، سپس رو به اميرالمؤمنين (عليه السلام) کردند و فرمودند: «يا علي، فاطمه براي تو زن خوبي است.

و اگر او نبود در دنيا زني مناسب تو پيدا نميشد» و به حضرت زهرا (سلام الله عليها) فرمودند: زهرا جان، علي براي تو، همسر خوبي است و اگر او نبود شوهري مناسب تو يافت نميشد.»

همسرداری نوعی جهاد است

همسرداري اثر مستقيم و بسيار مثبتي بر جامعه و نسلهاي آينده دارد بدين سبب خانهداري براي زن از نظر اسلام جهاد فيسبيلالله است چنانکه رسول گرامي اسلام فرمودند: «جهادُ المرأه حُسن التَبعُّل» يعني جهاد زنها نيکو شوهرداري است. هم چنين، همسرداري براي مرد ثواب بسيار فراواني دارد. چنانکه معصوم (عليه السلام) فرموده است:

«الکادُ لِعياله کالمجاهد في سبيل الله»

مردي که براي آسايش زن و فرزندانش کار ميکند همچون جهاد کنندهي در راه خدا است. هم چنين، در خبر آمده است که: در عوض هر قطره آب غسل که از بدن زن يا شوهر ميچکد فرشتهاي تا روز قيامت براي آنها استغفار ميکند.

إن شاءالله، در جمهوري اسلامي موانع راه ازدواج و خرافات و بدعتها از ميان برداشته شود و بر مسؤولين، افراد اجتماع و پدران و مادران واجب است که اين خرافات را به هر نحوي که ممکن است از ميان بردارند.

نياز به ازدواج، امر تکوينی

تکويناً هر دختر و پسر بالغي احتياج به ازدواج دارد و اگر با اين نياز طبيعي و تکويني مبارزه شود، جز بدبختي و فساد چيز ديگر نتيجه نميدهد.

به حکم تکوين الهي بايد آب نوشيد تا رفع تشنگي شود و اگر کسي با تحمل رنج و مشقت بر خلاف تکوين حرکت کند، سرانجام مجبور به تسليم است يا اين که خود را از بين ميبرد.

نياز طبيعي پسران و دختران بالغ نيز چنين است و اگر برخلاف تکوين رفتار شود منجر به فساد اجتماع ميگردد. نمونهي زندهي اين خلاف تکوين دنياي به اصطلاح مترقي امروزي است که با چنان سرعتي به سوي بدبختي و فلاکت گام برميدارد که از هيچ کس پوشيده نيست.

دلايل اهميت ازدواج از نظر اسلام

دليل اهميت ازدواج در اسلام را ميتوان در دو مورد زير جستجو کرد:

۱- ارضاي غريزه

اهميت ازدواج در اين است که غريزهي جنسي انسانها از راه مشروع و معقول ارضاء شود تا سر به عصيان نگذارد.

زيرا در صورت عدم ارضاء از راه خداپسندانه و معقول فسادهاي بيحدّي به وقوع خواهد پيوست.

انسان همانگونه که هنگام تشنگي به آب نيازمند ميشود و هنگام گرسنگي به غذا احتياج پيدا ميکند، به هنگام تحريک غريزهي جنسي نيز، به ارضاي طبيعي آن نيازمند ميشود و ارضاي طبيعي غريزهي جنسي تنها به وسيلهي «ازدواج کردن» ميسّر است. از اين رو اسلام طبق فطرت و خواستهاي انسان دستور به ازدواج و تشکيل خانواده داده است.

۲- انسان سازي

دومين علت تأکيد اسلام بر تشکيل خانواده، بُعد انسانسازي اين امر مهم است.

همانطور که قبلاً بيان کرديم، محيط خانه مکتب بسيار سازندهاي است به طوري که منشأ بسياري از صفات خداپسندانه است و بسياري از صفات منفي و ناپسند هم در اثر عدم تشکيل خانواده پيدا ميشود.

در خانه و اجتماع بايد يک سلسله از تمايلات خود را فدا کنيم و گر نه زندگي سخت خواهد شد. اين فداکاري و گذشت، خاصه در محيط خانه لازمتر و ضروريتر است.

اگر زن و شوهر در خانه براي رضاي خدا بر بداخلاقي و سوء رفتار يکديگر صبر کنند ثواب بسيار ميبرند. و در خبر داريم:

«مَن صبر علي سوء خُلق المرأة اعطاهُ الله ثواب ايّوب في بلائه، و من صبرت علي سوء خُلق زوجها اعطاها ثواب آسيه»

«يعني اگر مردي بر بداخلاقي زنش صبر کند، خداوند ثواب ايوب پيغمبر به او ميهد در بلايي که کشيد و اگر زني بر بداخلاقي همسرش صبر کند، خداوند به او ثواب آسيه را عطا ميکند»


iconبراي دانلود اينجا كليك كنيد


icon ثبت نظر

Copyright © 2015 _ Design by : MrJEY